Archiwa kategorii: Bez kategorii

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego lipiec 2019 r. – nowe stawki opłat sądowych

Dnia 24 lipca 2019 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Na dniach zostanie ona opublikowana w dzienniku ustaw i zaczną biec okresy przejściowe, po upływie których nowe prawo zacznie obowiązywać.

Zmiany dot. modelu postępowania sądowego wchodzą w życie głównie po 3 miesiącach od publikacji (koniec października 2019 r.), ale w ciągu 14 dni od publikacji w dzienniku ustaw w życie wchodzą zmiany m.in. w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - czyli tej ustawy, która reguluje ile płaci się sądowi za rozpoznanie sprawy.

Jeśli ktoś się zastanawiał nad skierowaniem sprawy o zapłatę kwoty do 20 000 zł na drogę postępowania sądowego, to należy podjąć decyzję w miarę szybko. Nowy "cennik" obowiązujący mniej więcej od połowy sierpnia 2019 r. będzie  zawierał wyższe opłaty.

Nowe stawki opłat dla spraw dotyczących kwot:
1) do 500 zł – w kwocie 30 złotych;
2) ponad 500 zł do 1 500 zł – w kwocie 100 złotych;
3) ponad 1 500 zł do 4 000 zł – w kwocie 200 złotych;
4) ponad 4 000 zł do 7 500 zł – w kwocie 400 złotych;
5) ponad 7 500 zł do 10 000 zł – w kwocie 500 złotych;
6) ponad 10 000 zł do 15 000 zł – w kwocie 750 złotych;
7) ponad 15 000 zł do 20 000 zł – w kwocie 1 000 złotych.

W sprawach o wartości ponad 20 000 zł niezmienne zostaje opłata na poziomie 5 % dochodzonej kwoty.

Rosną jednak opłaty stałe, a także wprowadzono opłaty za czynności dotychczas nieodpłatne np. sporządzenie przez Sąd uzasadnienia wyroku. 

Dla porównania stare (aktualne na dziś) stawki w sprawach do 20 000 zł: 
1) do 2000 złotych - 30 złotych;
2) ponad 2000 złotych do 5000 złotych - 100 złotych;
3) ponad 5000 złotych do 7500 złotych - 250 złotych;
4) ponad 7500 złotych - 300 złotych.

Znowelizowane przepisy stosuje się również do składanych po wejściu w życie zmienionych przepisów pism i wniosków w sprawach wszczętych i jeszcze niezakończonych (w sprawach aktualnie będących w toku postępowania).

informacja o stanie zdrowia

Dostęp do informacji o stanie zdrowia najbliższych – konieczne upoważnienie!

Z sytuacją prawną jest jak ze zdrowiem - lepiej zapobiegać niż leczyć. W przełożeniu na świat prawa oznacza to, że lepiej przygotować pewne dokumenty na zapas, nawet jeśli wydaje się to niepotrzebne i na wyrost, niż szukać rozwiązania problemów i martwić się, gdy już się pojawią. 

Chcielibyśmy, aby żadne choroby i nieszczęśliwe wypadki nie przydarzały się ani nam, ani naszym bliskim, ale na wszelki wypadek lepiej się przygotować. 

Czytaj dalej Dostęp do informacji o stanie zdrowia najbliższych – konieczne upoważnienie!

Wyjazd do pracy za granicę = sprawa spadkowa poza granicami RP?

Każdy z nas zna kogoś kto wyjechał do pracy za granicę. Jedni na stałe, inni tylko na jakiś czas i kiedyś planują wrócić. Są też tacy co tylko chwilowo dorabiają.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego stosowanym w całej Unii Europejskiej sądem właściwym do regulowania spraw spadkowych jest sąd kraju miejsca zwykłego pobytu - czyli tego kraju, w którym aktualnie się mieszka i pracuje. Czytaj dalej Wyjazd do pracy za granicę = sprawa spadkowa poza granicami RP?

Umowa zawierana poza lokalem – jak przedsiębiorcy zbagatelizowali ważne zmiany w prawie

Był grudzień 2014 r. W kancelariach wrzało od pracy. Dla ogółu klientów przygotowywaliśmy informacje o zmianach w prawie, z częścią klientów na wszystkich kanałach komunikacji szlifowaliśmy dokumenty i umowy. Potem jeszcze przez parę miesięcy wprowadzaliśmy drobne zmiany wynikające z praktyki, żeby umowa i odpowiadała prawu i była łatwa do stosowania.

Dnia 25 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, która sporo namieszała w regulacjach prawnych. Czytaj dalej Umowa zawierana poza lokalem – jak przedsiębiorcy zbagatelizowali ważne zmiany w prawie

„Nowy rok! Nowa ja!” Nowe przepisy podatkowe…

Nowy rok jest okazją do wprowadzania zmian w życiu osobistym w ramach postanowień noworocznych. Ustawodawca również korzysta z daty 1 stycznia, aby zmienić przepisy. Najbardziej uciążliwe nowości wchodzące w życie z nowym rokiem dotyczą przepisów podatkowych. Tym przedsiębiorcom, którzy jeszcze tego nie zrobili polecam w pierwszych dniach stycznia 2017 r. wykonać telefon do księgowej i zapytać czy wprowadzane zmiany dotyczą ich działalności.

Czytaj dalej „Nowy rok! Nowa ja!” Nowe przepisy podatkowe…

fikcyjne czynności prawne – tylko pozornie świetne rozwiązanie

Ostatnio w mojej działalności zawodowej coraz częściej muszę zwalczać fikcyjne czynności prawne, które kiedyś miały stanowić maskę dla innych działań albo zabezpieczenie wzajemnych rozliczeń stron. Tak się składa, że sprawy te najczęściej prowadzę przed sądami w Krakowie. Fikcyjne czynności prawne choć na początku wydają się świetnym rozwiązaniem najczęściej kończą się sporym problemem.   Czytaj dalej fikcyjne czynności prawne – tylko pozornie świetne rozwiązanie

„coś krótkiego” i „sprawdzi to Pani na szybko?” – przedsiębiorca i umowy

Z mojej praktyki wynika, że część przedsiębiorców nauczyła się już, iż czasem dobrze przed podpisaniem umowy skonsultować ją z prawnikiem lub wręcz zlecić jej napisanie od początku (co nie jest równoznaczne z tym, że przedsiębiorca ma  zamiar się do treści tych zastosować). Sporo przedsiębiorców nauki te wyniosła z ciężkiej batalii sądowej, po której okazało się, że umowa ustna albo wzór ściągnięty z internetu to nie są najszczęśliwsze rozwiązania, nawet w tym małym, jednoosobowym biznesie. Nadal jednak większość osób prowadzących działalność gospodarczą nie do końca rozumie, o co chodzi z analizą umowy przez prawnika lub jej przygotowaniem od podstaw, przez co nie korzystają w pełni z dobrodziejstwa jakie może przynieść ta usługa prawna. Czytaj dalej „coś krótkiego” i „sprawdzi to Pani na szybko?” – przedsiębiorca i umowy

Po co klauzula o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w CV?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku O ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr. 133 poz.883)

Taka klauzula znajduje się praktycznie w każdym funkcjonującym w obiegu CV. Potencjalni pracownicy zamieszczają, potencjalni pracodawcy wymagają. Odnoszę wrażenie, że obie strony nie bardzo mają pojęcie dlaczego właściwie to robią. Ot, tak się jakiś czas temu przyjęło, tak jest i tak wszyscy robią. Czytaj dalej Po co klauzula o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w CV?