Wyjazd do pracy za granicę = sprawa spadkowa poza granicami RP?

Każdy z nas zna kogoś kto wyjechał do pracy za granicę. Jedni na stałe, inni tylko na jakiś czas i kiedyś planują wrócić. Są też tacy co tylko chwilowo dorabiają.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego stosowanym w całej Unii Europejskiej sądem właściwym do regulowania spraw spadkowych jest sąd kraju miejsca zwykłego pobytu - czyli tego kraju, w którym aktualnie się mieszka i pracuje.

Miejsce zwykłego pobytu nie ma swojej prawnej definicji. Każda sytuacja wymaga oddzielnego przeanalizowania, aby ustalić czy miejscem zwykłego pobytu pozostaje Polska czy może już znajduje się gdzie indziej.

Niespodziewany, nieszczęśliwy wypadek albo choroba może sprawić, że bliscy osoby, która wyjechała będą musieli załatwić sprawy spadkowe właśnie za granicą. Taka konieczność ze względu na odległość, barierę językową i odmienne przepisy prawa może stanowić dla bliskich duży kłopot organizacyjny i finansowy. Wyjeżdżając do pracy za granicą warto sporządzić odpowiednie dokumenty, które pozwolą przeprowadzić sprawę dziedziczenia wedle polskiego prawa i przy sprzyjających warunkach w Polskim sądzie.

Jeśli sprawa interesuje was lub waszych bliskich i znajomych zapraszam do kontaktu. W ramach porady prawnej wyjaśnię czy w danym przypadku zastosowanie będzie miało Rozporządzenie, a jeśli tak pomogę przygotować odpowiednie dokumenty.  

Zapisz