informacja o stanie zdrowia

Dostęp do informacji o stanie zdrowia najbliższych – konieczne upoważnienie!

Z sytuacją prawną jest jak ze zdrowiem - lepiej zapobiegać niż leczyć. W przełożeniu na świat prawa oznacza to, że lepiej przygotować pewne dokumenty na zapas, nawet jeśli wydaje się to niepotrzebne i na wyrost, niż szukać rozwiązania problemów i martwić się, gdy już się pojawią. 

Chcielibyśmy, aby żadne choroby i nieszczęśliwe wypadki nie przydarzały się ani nam, ani naszym bliskim, ale na wszelki wypadek lepiej się przygotować. 

Przy pierwszej wizycie u lekarza często jesteśmy pytani, czy upoważniamy jakąś osobę do dostępu do informacji o naszym stanie zdrowia oraz do naszej dokumentacji medycznej. Spora część osób pozostawia te pola puste, bo tak jest szybciej lub nie zna dokładnych danych swojej rodziny. 

Zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

Art.  9.  [Zakres prawa do informacji] 

  1. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.
  2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami.
  3. Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie informacji wymienionych w ust. 2 innym osobom.

 

Powyższe przepisy oznaczają, że lekarz może udzielić informacji o stanie zdrowia tylko bezpośrednio pacjentowi i osobie upoważnionej. Brak upoważnienia oznacza brak informacji o nas dla naszych bliskich i dla nas o ich stanie zdrowia. Udzielenie przez lekarza informacji bez upoważnienia stanowi naruszenie praw pacjenta, na które lekarze nie powinni sobie pozwalać, nawet na prośbę zatroskanej rodziny. 

Czy u każdego lekarza musimy wypisywać wszystkie osoby, które chcemy upoważnić do wglądu? Czy takie działanie będzie wystarczające? Najlepiej sporządzić jedno proste upoważnienie, które każdy z nas i członków naszych rodzin podpisze i umieści w znanym najbliższym miejscu, aby móc posłużyć się nim w razie potrzeby i bez przeszkód uzyskiwać niezbędne informacje o stanie zdrowia. Posiadanie takiego upoważnienia i okazanie go pracownikom służby zdrowia jest niezwykle istotne w sytuacjach nagłych wypadków, gdzie pacjent trafia do szpitala bez świadomości i nie może bezpośrednio udzielić upoważnienia. 

Wzór takiego upoważnienia znajduje się do pobrania w zakładce "przydatne" oraz TUTAJ. Warto więc poświęcić 5 minut na wydrukowanie i podpisanie takiego upoważniania. Miejmy nadzieję, że nigdy się nie przyda, ale gdyby jednak zdarzyła się sytuacja kryzysowa będzie można skoncentrować się na pomocy najbliższym, a nie na walce z pracownikami szpitala, aby dowiedzieć się co w ogóle konkretnie się stało.