Archiwa tagu: #opałaty

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego lipiec 2019 r. – nowe stawki opłat sądowych

Dnia 24 lipca 2019 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Na dniach zostanie ona opublikowana w dzienniku ustaw i zaczną biec okresy przejściowe, po upływie których nowe prawo zacznie obowiązywać.

Zmiany dot. modelu postępowania sądowego wchodzą w życie głównie po 3 miesiącach od publikacji (koniec października 2019 r.), ale w ciągu 14 dni od publikacji w dzienniku ustaw w życie wchodzą zmiany m.in. w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - czyli tej ustawy, która reguluje ile płaci się sądowi za rozpoznanie sprawy.

Jeśli ktoś się zastanawiał nad skierowaniem sprawy o zapłatę kwoty do 20 000 zł na drogę postępowania sądowego, to należy podjąć decyzję w miarę szybko. Nowy "cennik" obowiązujący mniej więcej od połowy sierpnia 2019 r. będzie  zawierał wyższe opłaty.

Nowe stawki opłat dla spraw dotyczących kwot:
1) do 500 zł – w kwocie 30 złotych;
2) ponad 500 zł do 1 500 zł – w kwocie 100 złotych;
3) ponad 1 500 zł do 4 000 zł – w kwocie 200 złotych;
4) ponad 4 000 zł do 7 500 zł – w kwocie 400 złotych;
5) ponad 7 500 zł do 10 000 zł – w kwocie 500 złotych;
6) ponad 10 000 zł do 15 000 zł – w kwocie 750 złotych;
7) ponad 15 000 zł do 20 000 zł – w kwocie 1 000 złotych.

W sprawach o wartości ponad 20 000 zł niezmienne zostaje opłata na poziomie 5 % dochodzonej kwoty.

Rosną jednak opłaty stałe, a także wprowadzono opłaty za czynności dotychczas nieodpłatne np. sporządzenie przez Sąd uzasadnienia wyroku. 

Dla porównania stare (aktualne na dziś) stawki w sprawach do 20 000 zł: 
1) do 2000 złotych - 30 złotych;
2) ponad 2000 złotych do 5000 złotych - 100 złotych;
3) ponad 5000 złotych do 7500 złotych - 250 złotych;
4) ponad 7500 złotych - 300 złotych.

Znowelizowane przepisy stosuje się również do składanych po wejściu w życie zmienionych przepisów pism i wniosków w sprawach wszczętych i jeszcze niezakończonych (w sprawach aktualnie będących w toku postępowania).