„Nowy rok! Nowa ja!” Nowe przepisy podatkowe…

Nowy rok jest okazją do wprowadzania zmian w życiu osobistym w ramach postanowień noworocznych. Ustawodawca również korzysta z daty 1 stycznia, aby zmienić przepisy. Najbardziej uciążliwe nowości wchodzące w życie z nowym rokiem dotyczą przepisów podatkowych. Tym przedsiębiorcom, którzy jeszcze tego nie zrobili polecam w pierwszych dniach stycznia 2017 r. wykonać telefon do księgowej i zapytać czy wprowadzane zmiany dotyczą ich działalności.

Duże zmiany, które mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego szykują się zwłaszcza w przepisach regulujących VAT, PIT i CIT.

Urząd Skarbowy uzyska prawo do wykreślenia z rejestru podatników VAT tych przedsiębiorców, który wystawiają faktury lub faktury korygujące dokumentujące transakcje, do których nie doszło. Prowadząc działalność trzeba przygotować się więc na ewentualne kwestionowania przez urzędników faktycznego przeprowadzenia transakcji i być może wprowadzić dodatkowe dokumenty potwierdzające wykonanie usługi. 

Nowemu przedsiębiorcy, który poda Urzędowi Skarbowemu nieprawdziwe dane, z którym nie będzie można się skontaktować lub którego przedstawiciel nie stawie się na wezwania Naczelnika Urzędu Skarbowego będzie można odmówić rejestracji jako podatnika podatku VAT. Problem mogą mieć więc te spółki, których adres znajduje się w wirtualnych biurach.

Nowe przepisy ograniczają również obrót gotówkowy pomiędzy przedsiębiorcami. Gdy jednorazowa wartość transakcji pomiędzy przedsiębiorcami, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekraczać będzie równowartość 15 000 zł, to musi ona zostać dokonana za pośrednictwem przelewu na rachunek bankowy. Jeśli płatność kwoty większej niż 15 000 zł zostanie wykonana za pomocą gotówki, to przedsiębiorca nie będzie mógł zaliczyć całej takiej płatności do kosztów uzyskania przychodów. Od 2017 r. trzeba więc pilnować prawidłowego wskazywania sposobu zapłaty na fakturach oraz ewentualnego odpowiedniego dzielenia wartości konkretnych umów. Należy również zwrócić większą uwagę czy osoby fizyczne, z którymi zawierane są transakcje przypadkiem nie dokonują ich w ramach swojej działalności gospodarczej, zdarza się bowiem, że takie osoby najpierw dokonują zakupu „na paragon” a po kilku dniach proszą o wystawienie faktury na produkt. Nowelizacja z pewnością będzie kłopotliwa dla tych przedsiębiorców, którzy do tej pory płacili swoim kontrahentom gotówką uzyskaną od klientów detalicznych oraz w branżach gdzie 15 000 zł nie stanowi dużej kwoty np. w branży budowlanej.

Niezależnie od dodatkowych trudności wszystkim życzę szczęśliwego Nowego 2017 Roku, zdrowia, spełnienia marzeń, sukcesów zawodowych i wzmożonej czujności na zmianę przepisów.