Po co klauzula o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w CV?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku O ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr. 133 poz.883)

Taka klauzula znajduje się praktycznie w każdym funkcjonującym w obiegu CV. Potencjalni pracownicy zamieszczają, potencjalni pracodawcy wymagają. Odnoszę wrażenie, że obie strony nie bardzo mają pojęcie dlaczego właściwie to robią. Ot, tak się jakiś czas temu przyjęło, tak jest i tak wszyscy robią.

Tymczasem art. 23 § 1 ust. 3 tak chętnie wskazywanej ustawy o ochronie danych osobowych mówi "Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy: (...) 3) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,".

Co to oznacza w praktyce? Za każdym razem kiedy chcesz zawrzeć umowę ze swoim potencjalnym pracodawcą i dobrowolnie dostarczasz mu swoje dane w postaci CV, aby mógł zapoznać się z Twoimi kwalifikacjami i skontaktować w razie potrzeby, uprawniasz pracodawcę do przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji. Dzieje się tak z mocy prawa, niezależnie od tego czy na CV zamieścisz dodatkową klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych czy nie. Wpisanie tych kilku znaków jest więc bez znaczenia i zajmuje jedynie miejsce, które można przeznaczyć na pochwalenie się niezwykle oryginalnym zainteresowaniem albo nietypową umiejętnością.

Obawiam się jednak, iż osoby poszukujące pracy nie zaryzykują usunięcie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych i narażenie się na nieuzasadnione pominięcie w procesie rekrutacji. Zachęcam jednak pracodawców, aby zrezygnowali z wymogu zamieszczania takiej klauzuli w CV, a w zamian w ogłoszeniach o pracę informowali o skutkach, jakie w sferze dopuszczalności przetwarzania danych osobowych wywiera przesłanie im CV .